KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA   •   KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Úvod » Aktuality

Konečná podoba pravidel sezona 2017/18

 PRAVIDLA KROMĚŘÍŽSKÉ AMATÉRSKÉ HOKEJOVÉ LIGY (KAMHL)

 

Kroměřížská amatérská hokejová liga je určena pro amatérské hráče ledního hokeje, tzn. v KAMHL může působit jen ten hráč, který nehrál nebo nebyl na soupisce v klubu registrovaném u ČSLH nebo jiného podobného svazu v zahraničí. Jinými slovy, Ti hráči, kteří hráli nebo byli uvedeni na soupisce klubu registrovaného u ČSLH nebo jiného podobného svazu v zahraničí v žákovských,dorosteneckých, juniorských nebo seniorských kategoriích NIKDY NEMOHOU NASTOUPIT V KAMHL !!!

Uvedené pravidlo se netýká hráčů , kteří v KAMHL působili v dřívějších sezonách než 2016/2017 včetně. Také brankářů, kteří nehráli vyšší soutěž než krajský přebor a nyní budou působit jako hráči v poli nebo hráč bude působit jako brankář. Tyto hráče musí schválit vedoucí mužstev kdy každý hráč potřebuje k tomu aby mohl soutěž hrát hlasy nadpoloviční většiny vedoucích !

Na hráče :Bartalský Ján,Kadlec Jiří,Hudousek Vladimír,Novák Jiří – brankáři,kteří nastupují jako hráči v poli. Kolaja Tomáš – hráč nastupující jako brankář. ,,Důchodci‘‘ Buksa Josef,Hlobil František,Nohejl Karel,Židlík Radek,Jergl Svatopluk,Gmela Ivo,Nábělek Milan,Vítoslavský Bedřich,Chmurciak Miloš bude tedy od sezony 2017/18 pohlíženo jako na hráče statusu AMATÉR ! Tito hráči tudíž nebudou nikdy započítaní do 3 registrovaných,kteří můžou nastoupit do zápasu.

- mužstvo AHK Kroměříž nesmí mít na soupisce žádného jiného bývalého hráče než měli při svém nástupu (v 1 sezoně a Petr Macek) do soutěže ! Hráči,kterých se to týká budou označeni před začátkem soutěže (jako hráč na výjimku ) na portálu kamhl.cz.Každý další bývalý hráč,který na soupisku AHK přibyl později bude vyškrtnut !

Hráči, kteří mají tuto,,výjimku” budou uvedeni na portálu kamhl.cz a označeni statusem REG.

Hráči amatéři (rybníkáři) budou mít status AM.

Soutěž povede Daniel Burian a zvolení zástupci z vedoucích mužstev a to v počtu 4 zástupců: Kosatík,Nemrava,Bíbr a Hložek.Tito budou posuzovat jakékoliv podněty a porušení pravidel.Jejich rozhodnutí bude podle pravidel a pro všechny závazné!

Daniel Burian bude svým hlasem rozhodovat případnou remízu mezi vedením soutěže !

 

V mužstvu můžou být do zápasu nasazeni maximálně 3 hráči statusů REG.,kteří v KAMHL již působili v dřívějších sezonách a jsou schváleni nadpolovičním počtem hlasů (mimo AHK) s tím,že v případě ukončení působení hráče v KAMHL si dané mužstvo NESMÍ na soupisku již nikdy připsat hráče ,který byl v minulosti registrovaný !!!

Nesmí se tedy stát,že by se tito povolení hráči,kteří byli dříve registrováni sešli v jednom mužstvu ve větším počtu !

Za to, že na soupiskách budou uvedeni jen ti hráči, kteří splňují výše uvedená kritéria ručí vedoucí týmu. V případě, že v průběhu sezony bude zjištěno porušení uvedených pravidel (podnět k prověření hráče mohou dávat jen vedoucí týmů), bude dotyčný hráč okamžitě vyloučen ze soutěže a tým, který se proviní proti pravidlům bude potrestán kontumací jednotlivých zápasů a ztrátou třiceti bodů v tabulce (případně se přenášejí do následné sezony) a podmínečným vyloučením ze soutěže .Podmínečné vyloučení bude platné po celou dobu účinkování v KAMHL.Přehled hráčů KAMHL, na které se uvedená pravidla vztahují je uveřejněn na portálu kamhl.cz

Hráč ,u kterého bude podezření ,že dříve hrával si zažádá za 50,- Kč na svazu o potvrzení jestli byl někdy registrovaný nebo se odregistroval . Žádost zašlete na schiefner@czehockey.cz a 50,- Kč na číslo účtu 90718453/0300 . Odpověď poskytne vedení KAMHL.

 

Není tedy smyslem soutěže „získat“ do týmu co nejvíce bývalých registrovaných hráčů, kteří by potom jednotlivé zápasy rozhodovali. Naopak, účelem soutěže je umožnit amatérským hráčům zahrát si lední hokej v organizované soutěži.

 

 

Základním kamenem jsou platná pravidla IIHF, podle kterých se KAMHL řídí, kromě několika níže popsaných výjimek.

Výjimky z pravidel IIHF:

Obecná pravidla:

 

- hra tělem je zakázána !!!

- zakázané uvolnění nebude hybridní.

- je možnost střídání hráčů při zakázaném uvolnění.
- hrací doba utkání je 15,15,15 minut čistého času s tím, že čas na rozbruslení je 5 minut.
- utkání je rozděleno dvěma přestávkami kdy po dvou třetinách pojede rolba.
- v utkání dochází ke změně stran.

- samostatné nájezdy se pojedou v případě remízy v základní hrací době a to jeden/jeden .

- samostatný nájezd musí jet vždy jiný hráč mužstva !

- samostatné nájezdy v play-off se pojedou v sérii po třech hráčích a následně jeden/jeden.

- samostatný nájezd v sérii po třech musí jet vždy jiný hráč mužstva ,u náhlé smrti musí jet také vždy jiný hráč až do rozhodnutí.
- týmy do utkání musí nastoupit v jednotných dresech označenými čísly.
- domácí tým je povinen do utkání nastoupit v barvě dresů světlé.

- hostující tým se přizpůsobí tak, aby byla dostatečná barevná odlišnost.

- každý tým má povinnost mít dvě sady dresů (světlá,tmavá)
- hráči týmů jsou povinni nastupovat na střídačky dle zápisu, tzn. domácí tým na střídačku domácích, hosté zase na střídačku hostů.
- začátek utkání, přestávky, začátek a konec trestů a konec utkání vyhlašují zásadně rozhodčí (eventuelně časomíra). Tito jsou tzv. absolutní autoritou v utkání a všichni hráči jsou povinni jejich rozhodnutí respektovat
- minimální počet hráčů v utkání je 7 + brankář. 
- kompletní hokejová výstroj je povinná, jinak rozhodčí nepustí hráče na ledovou plochu (výjimku tvoří in-line kalhoty)
- při zranění brankáře se čeká 10 minut na převlečení náhradního brankáře. V případě, že do konce utkání zbývá 10 minut a méně, je povinnost dohrát zápas v 6-ti hráčích bez 10-ti minutové čekací doby. Není přípustné, aby tým hrál bez brankáře (vyjma zranění v posledních deseti minutách nebo power-play )
- jednou za zápas je povolený oddechový čas na mužstvo
- obě družstva jsou povinna označit v zápise jména hráčů, kteří v utkání nastoupili.

- v zápise nesmí být označen hráč,který do zápasu nenastoupil !
- účast v soutěži je dobrovolná a všichni hráči hrají na vlastní riziko (což předpokládá maximální vzájemnou ohleduplnost všech zúčastněných hráčů)
- mužstva si veškeré náklady na účast v soutěži hradí z vlastních prostředků.

- mužstvo má povinnost nejpozději na schůzi před začátkem ročníku odevzdat soupisku vedení soutěže ke schválení.

Na soupisce budou označeni registrovaní a nově příchozí hráči.
- na soupisce je možné mít 25 hráčů, proto za žádných okolností není možné přeložit si své utkání na jiný termín, náhradníků může mít každý tým dostatek. Do utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce daného týmu, výjimku tvoří brankáři ,které si můžou mužstva půjčit. Jejich jméno a příjmení musí být doplněno do zápisu.

- start hráče v play-off je povolen pouze tehdy je-li na schválené soupisce !

- start brankáře z jiného týmu je v play-off povolen pouze je-li na schválené soupisce týmu hrajícího KAMHL.

-je povolen start amatérského hráče,který hraje KHL a je na schválené soupisce týmu hrajícího KAMHL.

- registrovaný hráč hrající KHL (byť i jeden zápas za sezonu) nesmí nastupovat v žádném případě v KAMHL !

- každé mužstvo bude mít nafocené všechny hráče ,které má na soupisce.

- hráč bez fotky nesmí nastoupit do zápasu !
- hráči nastupují k utkání pouze v případě, že jsou schopni doložit svou totožnost občanským průkazem či obdobným dokladem (ŘP, pas, registrační průkaz). Konfrontaci hráčů lze provést dle pravidel do začátku třetí třetiny utkání. V případě, kdy některý tým nasadí do utkání hráče mimo svoji soupisku, bude kromě kontumace ( 0 : 5 ) utkání udělena i sankce -10 bodů do tabulky.
- na soupisce musí být minimálně 17 hráčů starších 16 let s toho musí být minimálně 2 brankáři.

- hráči mohou přestoupit z jednoho týmu KAMHL do druhého a to k 1.11. každého ročníku

v maximálním počtu dvou amatérských hráčů.

- k 1.11. každého ročníku je možné dopsat dva amatérské hráče mimo KAMHL.
- v případě, že se tým z jakéhokoliv důvodu nedostaví k utkání v dostatečném počtu (tj. 7 + brankář), dochází po vypršení desetiminutové čekací doby ke kontumaci zápasu v jeho neprospěch. Tým,který se takto proviní zaplatí plnou výši nákladů svému protivníkovi tj. 1.900,- Kč

Tresty:

- za nemístné poznámky vůči rozhodčím bude udělen trest 2 minuty
- pokud hráč obdrží trest do konce utkání za nemístné poznámky vůči rozhodčím, následuje stop na jedno následující utkání.

- pokud hráč obdrží trest do konce utkání (OK,TH) za jakýkoliv jiný prohřešek, následuje stop na tři následující utkání.

- v případě druhého trestu do konce utkání (kromě trestu za slovní urážky) následuje vyloučení do konce sezony bez možnosti návratu vkladu.

- fauly ve hře jsou posuzovány dle platných pravidel IIHF a výjimek KAMHL. Za fauly, za které je v soutěžích ČSLH udělován dvouminutový trest, ale přitom jsou provedeny s úmyslem zranit nebo svou povahou mohou způsobit zranění bude udělen ke dvěma minutám i osobní trest TH. Týká se to především úmyslného sekání, kdy je již malá pravděpodobnost získat kotouč, sekání s „nápřahem“, úmyslná hra tělem, úmyslná nebezpečná hra vysokou holí, kolenem nebo krosčeky do oblasti krku, hlavy a podobně. Posouzení je již plně v kompetenci rozhodčích.
Tresty, které se vymykají výše uvedenému řeší disciplinární komise. Účastníkem DK budou čtyři zvolení zástupci týmů plus vedoucí rozhodčích Josef Buksa.
Herní systém:
- soutěž se hraje jedno kolově , systémem každý s každým (tzn. při počtu 15týmů 14utkání) .

-poté bude následovat nadstavba (řazení na play-off) kdy se utká každý s každým 1-8 ve skupině o titul a 9-15 v poháru útěchy.
- play-off se hraje v obou skupinách na dva vítězné zápasy jak ve čtvrtfinále tak v semifinále.Finále ,o třetí místo a finále poháru útěchy se hraje na jeden zápas při tzv. finálovém dnu.
- o konečném pořadí na konci soutěže rozhodují body, v případě rovnosti pak body ze vzájemných zápasů, skóre ze vzájemných zápasů, vyšší počet vstřelených branek v těchto zápasech. V případě opětovné rovnosti rozhoduje celkové skóre, vyšší počet celkově vstřelených branek.
- případná kontumace se stanovuje na 0:5!

Bodování:
- vítězství 3 body
- porážka 0 bodů
- vítězství po samostatných nájezdech 2 body
- prohra po samostatných nájezdech 1 bod
(samostatné nájezdy se konají systémem „náhlé smrti“ v každém zápase o přestávce, úspěšné a neúspěšné střelce zaznačí rozhodčí do zápisu o utkání)

- jakoukoliv změnu v pravidlech musí schválit nadpoloviční většina vedoucích mužstev z 15 !

- tento výsledek bude zveřejněn na portálu kamhl.cz , aby hráči věděli jak kdo hlasoval.

 

Tyto pravidla jsou závazná, a každý mužstvo zaplacením sezony potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že je bude plně respektovat !!!

 

Podpisy vedoucích jednotlivých mužstev :

 

1)HC Žopy :

 

2)Kačeři Tlumačov :

 

3)RHL Přerov :

 

4)HC Rychlov :

 

5)HC Jiskra Chropyně :

 

6)Bruins Morkovice :

 

7)HC TJ Sokol Tovačov :

 

8)HC Lobodice :

 

9)HC Hulín :

 

10)HC Kvasice :

 

11)Buldok Otrokovice :

 

12)HC Rymice Bulls :

 

13)Red Devils :

 

14)HC Senators :

 

15)AHK Kroměříž :

 

16)Hockey team Rebels :

 

Fotogalerie k článku

Napsáno 3.9.2017
» seznam aktualit

Aktuální sezóna 2018/2019

ROZPIS ZÁPASŮ

2.kolo
13.12.19:30DEV-KVA
13.12.21:10MOR-AHK
15.12.19:00RCH-SEN
3.kolo
15.12.20:45LOB-DEV
17.12.20:00TOV-MOR
17.12.21:40JIS-TRO
18.12.20:45KVA-RCH
19.12.21:15AHK-REB

VÝSLEDKY

2.kolo
12.12.REB-JIS5 : 7
11.12.TRO-BUL3 : 10
10.12.ZOP-TOV6 : 4
1.kolo
10.12.JIS-AHK6 : 0
8.12.SEN-DEV4 : 3 (SN)
8.12.ZOP-MOR4 : 5 (SN)
6.12.RMC-RCH7 : 1
6.12.BUL-REB2 : 3 (SN)

STATISTIKY TOP5

 JménoZBGAT
1.Jindřich Mozola153217154
2.Jan Javořík163115166
3.Jan Nedbal163016144
4.Jan Zapletálek1630131710
5.Petr ml. Sovadina162915144

PENALTY TOP5

 JménoZBGAT
1.Jaromír Hejkrlík1331246
2.Robert Kotiba1211040
3.Pavel Havrila1265132
4.Jiří Barbořík15127530
5.Patrik Brázda16118326

KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA   •  KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA